Beyerdynamic DT 250 (80 Ohm)

Beyerdynamic DT 250 (80 Ohm)
15990