Beyerdynamic DT 990 (600 Ohm)

Beyerdynamic DT 990 (600 Ohm)
18990