Beyerdynamic DT 880 (32 Ohm)

Beyerdynamic DT 880 (32 Ohm)
15990