Beyerdynamic DT 880 (250 Ohm)

Beyerdynamic DT 880 (250 Ohm)
18990